MAKLUMAT PELAYANAN kECAMATAN KOTO SALAK
MAKLUMAT PELAYANAN kECAMATAN KOTO SALAK

MAKLUMAT PELAYANAN

"Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan

sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji, 

kami siap menerima sanksi sesuai peraturan  perundang-undangan yang berlaku" 

 

                                                         ttd

 

                                                            CAMAT