Maklumat Pelayanan

MAKLUMAT PELAYANAN "Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji,  kami siap menerima sanksi sesuai peraturan  perundang-undangan yang berlaku"                                                             ttd                                                               CAMAT Selengkapnya...